معاون صداوسیما، دامادش را مدیر شبکه کرد!

برترینها پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۷
محمد کاویانی قائم مقام پیشین شبکه شما و داماد علی دارابی معاون استان های صداوسیما که در دوره ای رئیس دفتر دارابی نیز بود، با حکم دارابی به مدیریت شبکه شما منصوب شد.

تابناک نوشت: محمد کاویانی قائم مقام پیشین شبکه شما و داماد علی دارابی معاون استان های صداوسیما که در دوره ای رئیس دفتر دارابی نیز بود، با حکم دارابی به مدیریت شبکه شما منصوب شد.
علی معاون امور استان های صداوسیما در حکمی محمد کاویانی را که پیش از این قائم مقامی شبکه شما را برعهده داشت به مدیریت این شبکه منصوب کرد. نکته پراهمیت این حکم اینکه علی کاویانی داماد دارابی است. کاویانی که متولد ۱۳۶۱ و دانش آموخته دکترای جغرافیای سیاسی است از سال ۱۳۸۴ وارد سازمان صدا وسیما شده و از سال ۹۵ تاکنون قائم مقامی و مدیریت تولید شبکه شما را برعهده داشته است.
قائم مقامی اداره کل طرح و برنامه سیما، مدیریت ارزیابی اداره کل طرح و برنامه سیما، مشاور و رییس دفتری حوزه قائم مقامی سازمان و معاونت سیما، عضویت در شورای بازبینی و بازشنوایی پیام های بازرگانی صدا وسیما و مشاور و ریاست دفتر معاونت مجلس و اموراستان های صدا وسیما از جمله تجارب کاویانی است.
پیش از کاویانی، محمدمهدی قاسمی مدیریت شبکه شما را برعهده داشت که از چهارماه پیش به مدیریت شبکه سلامت سیما منصوب شد. معاون اموراستان های صدا وسیما در حکم انتصاب مدیرجدید شبکه شما برتوجه ویژه به موضوع گردشگردی، حمایت از تولید کنندگان و کارآفرینان استان ها، کشف استعداد های استانی، پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، بهره گیری از جوانان انقلابی در عرصه تولید و اتخاذ تصمیم های اجرایی درجهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تاکید کرده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار