کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت۷ صبح امروز دوشنبه ۵ آبانماه با میانگین ۱۳۲ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، شاخص کیفی هوا در ایستگاه های پایش دائم در خیابان رودکی روی عدد ۱۲۷، خیابان دانشگاه ۱۲۷،خیابان استانداری ۱۲۴ناسالم برای گروه های حساس و میدان احمدآباد روی عدد ۱۵۲ (AQI) در وضعیت ناسالم برای عموم است.
همچنین کیفیت هوا در مبارکه با میانگین ۸۸، نجف آباد ۸۶ و سجزی ۸۶ در وضعیت سالم و خمینی شهر ۱۲۹ و شاهین شهر ۱۱۲ (AQI) در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارند. 
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار