لحظاتی از برترین بازی های ریوالدو ستاره تکرارنشدنی برزیل
ریوالدو اسطوره فوتبال برزیل برترین بازیکنان-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار