اصفهان - ایرنا - حکم قصاص قاتل پاسدار شهید سجاد شاه سنایی ( از شهیدان اغشاشات دی ۹۶ ) بامداد چهارشنبه در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان،امروز حکم قصاص مصطفی صالحی که در جریان اغتشاشات دی ماه سال ۱۳۹۶ پاسدار شهید شاه سنایی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، به تقاضای اولیای دم اجرا شد.
این حکم پس از رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان و تأیید دیوانعالی کشور و طی سایر تشریفات قانونی اجرا شد.
شهید سجاد شاه سنایی در کهریسنگ اصفهان هدف شلیک گلوله اسلحه شکاری آشوبگران مسلح گرفت و به شهادت رسید.
دادگاه علنی قاتل شهید سجاد شاه سنایی بهمن ۹۸ در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان برگزار شد و به قصاص نفس محکوم شد.

سرخط اخبار