عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، با بیان اینکه میزان یارانه ها باید متناسب با رشد سالانه نرخ تورم افزایش پیدا کند تاکیدکرد که این کمیسیون رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان و سایر اقشار کم درآمد جامعه را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری می کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، با بیان اینکه میزان یارانه ها باید متناسب با رشد سالانه نرخ تورم افزایش پیدا کند تاکیدکرد که این کمیسیون رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان و سایر اقشار کم درآمد جامعه را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری می کند.

سید سلمان ذاکر ، در بیان مهمترین معضلات اجتماعی که کمیسیون متبوعش باید در جهت رفع آنها برنامه ریزی و تلاش کند، گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در اولویت دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد ساماندهی یارانه ها است که باید بر اساس نرخ کنونی تورم متناسب سازی شود، به این معنا که مبلغ یارانه که هنوز همان 45 هزار تومانی است که 12 سال گذشته تعیین شده بود، پرداخت می شود و این در حالی است که میزان آن سالانه باید متناسب با رشد نرخ تورم افزایش پیدا کند، کمااینکه در شرایط کنونی با رشد نرخ تورم بالای 50 درصدی مواجه هستیم.
ضرورت متناسب سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متناسب سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان متناسب با نرخ رشد تورم و کاهش فاصله آنها با یکدیگر از دیگر موضوعاتی است که باید پیگیری آن را در اولویت دستورکار کمیسیون قرار دهیم، کما اینکه افراد مختلف با شرایط تحصیلی و سنوات خدمت مشابه، حقوق و مزایای متفاوتی را دریافت می کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به وضعیت نامطلوب بازنشستگان و افراد تحت حمایت صندوق تامین اجتماعی که در سال 99 با مشکل عدم افزایش حقوق مواجه شدند، تصریح کرد: ساماندهی صندوق تامین اجتماعی در جهت ارتقا وضعیت بازنشستگان و افراد تحت حمایت این صندوق همچون کارگران از دیگر موارد ضروری است که باید در این کمیسیون با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مورد رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی کنونی مردم که به مهمترین دغدغه نمایندگان این دوره از مجلس تبدیل شده است، تاکید کرد: البته رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی تمام اقشار جامعه که ...

سرخط اخبار