روایت رهبری از دیدار با شهید آوینی و گروهش

جهان نیوز سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲
نماهنگ زیبای "راوی راه آسمان" روایتی از آشنایی رهبر انقلاب با شهید مرتضی آوینی: آوینی وقتی میگفت: «این جوانان ما، به راههای آسمان آشناترند تا به راههای زمین. » این را چنان میگفت که گویا راههای آسمان را خودش رفته، دیده و میداند که اینها آشناتر هستند!»

دریافت فیلم