ساعت 24- اوایل تیر امسال، دختر جوانی سوار خودروی مزدا به طرف خانه اش می رفت که ناگهان خودروی پژویی با خودروی او تصادف کرد و باعث خسارت زیادی به او شد.

وقتی خانم مهندس با ناراحتی از خودرو پیاده شد تا وضعیت را بررسی کند ناگهان ۳ مرد پژو سوار با قمه و چاقو پیاده شدند و به سمت دختر جوان رفتند سپس دو نفر از آن ها با تهدید، خودروی او را با خود بردند و یکی از آن ها سوار بر خودروی پژو محل را ترک کردند.
کشف خودروی سرقتی
با گزارش این سرقت، به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت تحقیقات آغاز شد. دوربین های مداربسته اطراف محل سرقت مورد بازبینی قرار گرفت و تصویر متهمان که صورت هایشان را با ماسک بهداشتی پوشانده بودند به دست آمد. شماره پلاک خودروی سرقتی به واحدهای گشت اعلام و بررسی ها برای یافتن خودرو ادامه داشت تا اینکه سه هفته بعد، مأموران گشت پلیس موفق شدند خودروی سرقتی را در یکی از محله های جنوب پایتخت پیدا کنند.
پس از کشف خودروی مسروقه و تحویل به دختر جوان وی تصمیم گرفت به دیدن خانواده اش در یکی از شهرستان ها برود. اما زمانی که او از سفر برگشت، با خانه ای به هم ریخته مواجه شد. طلا، دلارها و اسناد و مدارک خانم مهندس که ارزش آن بیش از ۷۰۰ میلیون تومان بود به سرقت رفته بود.
در ادامه بررسی ها تیم تحقیق به سراغ دوربین های مداربسته خانه رفتند. در بازبینی دوربین ها تصویر سه مرد جوان که صورت هایشان را با ماسک بهداشتی پوشانده بودند به دست آمد. تطبیق تصاویر این افراد با مردان خشنی که خودرو را سرقت کرده بودند این فرضیه را قوت بخشید که هر دو سرقت از سوی یک باند رخ داده باشد. چرا که حتی یکی از متهمان همان لباسی را به تن داشت که در صحنه سرقت خودروی دختر جوان به تن داشته است.
در ادامه بررسی ها دختر جوان سرنخی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد: مدتی قبل پسر جوانی به خواستگاری ام آمد و من به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار