رانندگان معتقدند وضعیت نامناسب جاده ها، نه تنها موجب خسارت مالی و خرابی کامیون ها می شود بلکه سلامتی جسمی رانندگان را نیز نشانه رفته است به طوری که اغلب آنها با مشکلات اسکلتی و کمر درد، دست و پنجه نرم می کنند.

فیلم زیر را یک راننده کامیون از وضعیت ورودی جاده کرمان یزد ارسال کرده است.
به گزارش تین نیوز، در این فیلم وضعیت نامناسب جاده به وضوح مشخص است.
رانندگان معتقدند وضعیت نامناسب جاده ها، نه تنها موجب خرابی ناوگان سنگین و خسارت مالی به آنان می شود بلکه سلامتی جسمی رانندگان را نیز نشانه رفته است به طوری که اغلب آنها با مشکلات اسکلتی و کمر درد، دست و پنجه نرم می کنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار