مردم منطقه محروم بشاگرد با حضور پای صندوق های اخذ رأی حماسه دیگری را در 2 اسفند آفریدند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار