بعضی از ایثارگران از کاهش ٣٠ تا ٤٠ هزارتومانی حقوقشان در فروردین ماه معترض هستند علت این کاهش حقوق چیست؟
مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد: این کاهش پیش آمده به دلیل تفاوت تطبیق در حقوق ها بوده است که در ماه آینده برطرف و پرداخت می شود.

سرخط اخبار