ایجاد بستر مناسب برای ارائه نظرات اندیشه ورزان از ضرورت های دستیابی به سند الگوی اسلامی ایرانی

ایسنا پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۲
معاون پژوهشی دانشگاه تهران با بیان اینکه ایجاد بستر مناسب برای ارائه نظرات اندیشه ورزان در محیطی عالمانه و نقادانه از ضرورت های دستیابی به سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، گفت: بدین ترتیب از مسیر بحث و تبادل نظر به اندیشه ارتقا می یابد و به مرور ایده های برتر و جامع تر سر بر می آورد و اجماع عمومی در میان صاحب نظران شکل می گیرد.

به گزارش ایسنا، دکتر «محمد رحیمیان» در اختتامیه هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه فراهم کردن چنین الگویی که حیات مادی و معنوی جامعه را تأمین می کند کاری ارزشمند است، گفت: در جامعه آرمانی اسلام انسان به خواستها و نیازهای خود دست می یابد و در کنار آن نیازهای روحی او نیز تأمین می شود.
وی شناخت وضع موجود و ارزیابی کارشناسانه فرصتها و چالشها و مسائل اساسی کشور در حوزه های مختلف را از ظرفیت های بالقوه دانست و گفت: بررسی عوامل رشد و افول ساختار تمدنی جامعه و عوامل تأثیرگذار مطلوب در تغییرات و روند آینده کشور را از دیگر ضرورت های دسترسی به سند الگوی پیشرفت است.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران استراتژی آینده پژوهی برای شناخت روندهای آتی پیش روی کشور را از استراتژی های اساسی تدوین الگوی پیشرفت برشمرد و افزود: در این بخش تحلیل محیطی و روندهای پیش رو به همراه بررسی فرصتها و چالشهای ناشی از آن انجام می شود.
رحیمیان ادامه داد: اندیشمندان می توانند با رصد تحولات پیش رو و پدیده های نوظهور داخلی منطقه ای و جهانی با بهره گیری از روش های علمی و اندیشه های ژرف دینی و بومی به واکاوی و تبیین دیدگاه های مناسب برای خلق آینده مطلوب در افق نیم قرن آینده کشور بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی و بهره گیری از همه فعالیت های فرهنگی سیاسی اقتصادی و اجتماعی جامعه برای تحقق هدف غایی نظام و کشور یعنی رشد و تعالی انسان ها و طی کردن مسیر کمال در شرایط امروز جهان یکی از اهداف طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران با بیان اینکه بی تردید پیاده سازی الگوی پیشرفت بدون لحاظ مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و ...

سرخط اخبار