سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت با محوریت سینمای مستند، در پردیس سینمایی چهارسو دومین روز خود را گذراند. این جشنواره تا روز دوشنبه بیست و پنجم آذرماه ادامه دارد.
سرخط اخبار