مقالات دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد. این رویداد در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار شده است.در این رویداد ۲۷۹ مقاله شامل ۴۵۰ صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
- iran
- cutaneous leishmaniasis
- malaria
- epidemiology
- mosquitoes
- iran.
- leishmaniasis
- anopheles stephensi
- pcr
- vector
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران به صورت زیر می باشد:
۱. comprehensive GIS-based modeling approach for risk mapping of dengue vector, Aedes albopictus
۲. PARATRANSGENESIS AND SIRNA AS A POTENT TOOLS TO FIGHT AGAINST MALARIA: RNC GENE MOLECULAR CHARACTRIZATION OF ASAIA SP. THE SYMBIONT AGENT OF ANOPHELES STEPHENSI
۳. Role of Rapid Diagnostic Test in control of clinical malaria in Baghlan province of Afghanistan; A document review
۴. Investigation of the effect of nano- and micro-encapsulation on the concentration of essential oil (Artemisia dracunculus) during larvicidal bioassay as well as durability of larvicidal activity
۵. Voltage-Gated Sodium Channel sequence analysis in Head Louse collected from Tehran and Qom provinces Iran
۶. Dynamics of ...

سرخط اخبار