زبان فارسی را دریابیم

آفتاب نیوز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱
اخیرا جمعی از اهالی فرهنگ، شعر وادبیات میهمان رهبر انقلاب بودند، این دیدار با ابراز نگرانی مقام معظم رهبری از«فرسایش زبان فارسی» و گلایه ایشان از صداوسیما در باب این موضوع همراه شد.

آفتاب نیوز :
گلایه مقام معظم رهبری در مهمانی یاد شده در حالی صورت می گیرد که چندی است، به ویژه پس از ورود و گسترش وسائل ارتباط جمعی و به ویژه تلفن های هوشمند، زبان فارسی دچار ضعف هایی از باب عدم استفاده از کلمات مناسب و تغییر واژگان فارسی و اختلاط آن با واژگان غیرفارسی به ویژه انگلیسی شده است.
تعبیر رهبری از وضعیت نامساعد زبان به «فرسایش زبان فارسی» موضوعی است که به ویژه در سال های اخیر بارها توسط صاحبنظران و اساتید ادبیات تذکر داده شده است. تذکری که غالبا و آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است.
«حسن ذوالفقاری» دکترای ادبیات، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و مدیرگروه آموزش فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این باره و در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا گفت: حفظ زبان فارسی از آنجا که هویت ملی را رغم می زند و یکی از دروازه های مهم برای حفظ این هویت ملی است، و هم به این دلیل که عامل ارتباطی ما با خودمان (ایرانیان) و به ویژه اقوام با این زبان است، بسیار اهمیت دارد. با زبان فارسی در رسانه هایی چون صدا و سیما، کتاب های درسی، مواد نوشتاری و ارتباطات علمی و فرهنگی مان را انجام می دهیم. ما مانند یک ماهی هستیم که در داخل آبی زندگی می کنیم و چون داخل این آب هستیم، قدر این آب را نمی دانیم و اگر زمانی ارتباط ما را با این آب قطع کنند، آن موقع قدردان خواهیم بود و خواهیم فهمید که زبان فارسی تا چه اندازه مایه حیات زندگی اجتماعی ما است.
«در قدم بعد ادبیاتی که برخاسته از این زبان است، برای ما پل فرهنگی مهمی محسوب می شود. اما این زبان یک خاصیت مهم دیگری که دارد و آن این است که بین اقوام ایرانی با گویش ها و زبان های مختلف ارتباط برقرار می کند. ...

سرخط اخبار