نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی از برخورد با واگذاری خبر داد که قرار بود کارخانه ای ۲۵۰ میلیارد تومانی به مبلغ حدودا ۱۴ میلیارد تومان واگذار شود.

ابوالفضل ابوترابی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: کارخانه شهید مدرس کرون مساحت ۵ هزار هکتار دارد و دارای مخزن آب بسیار بزرگ و نیروگاه برق اختصاصی است، در دهه ۸۰ و در همان زمانی که من دادستان بودم، این کارخانه را با قیمت بسیار کمتر از قیمت واقعی به فروش گذاشتند.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دادستانی به این زمین خواری بزرگ ورود پیدا کرد و با آن برخورد شدید قضایی کردیم، در نتیجه این کارخانه به بیت المال برگشت و اکنون متعلق به منابع طبیعی است.
دادستان اسبق تیران و کرون تصریح کرد: طبق کارشناسی که انجام شد، قیمت این کارخانه ۲۵۰ میلیارد تومان بود که خریدار، قصد خرید آن را به مبلغ حدودا ۱۴ میلیارد تومان داشت، اما با پیگیری و اقدامات صورت گرفته در حال حاضر این زمین به نام دولت و منابع طبیعی است.
ابوترابی عنوان کرد: بعد از اینکه رأی قطعی صادر شد دادستان کل کشور اعلام کرد که جلوی بزرگترین زمین خواری ایران گرفته شد، امروز آن مافیا دوباره فعال شده است در صورتی که این زمین متعلق به کل مردم ایران است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس نیز گفت: این طرح در دستور کار قرار دارد و کارهای اداری آن در حال انجام است.
وی پیرامون بحث های مطرح شده درخصوص فیلتر شدن اینستاگرام خاطرنشان کرد: اینگونه طرحی وجود ندارد و اولویت ما هم در حال حاضر این چنین طرح ها نیست؛ صرفا یک فرد، نظر شخصی خودش را در این باره بیان کرد.

عناوین مهم خبری