شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار مهر ، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۱۱۳ قرار داشت و هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس بود.
تهران از ابتدای سال ۱۵ روز هوای پاک، ۷۸ روز هوای قابل قبول و ۱۲ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس داشته است درحالی که پایتخت در مدت مشابه سال قبل، ۲۵ روز هوای پاک، ۶۷ روز قابل قبول ، ۱۲ روز ناسالم برای گروه حساس و ۱ روز هوای ناسالم داشته است.
علاوه بر این، بیشترین دما برای روز جاری ۳۴ درجه و کمترین دما ۲۵ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

سرخط اخبار