عضو شوراهای اسلامی کار گفت: مستمری بیکاری برخی بیکارشدگان بر اثر شیوع کرونا به بهانه های مختلف پرداخت نشده و از دولت انتظار می رود مشکلات پیش آمده را رفع کند.
 به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن باقری (عضو شوراهای اسلامی کار) که این هفته مهمان برنامه کارگر ایرانی بود، در جواب سوال مخاطبی که عنوان می کرد شش ماه است از کار بیکار شده و آیا می تواند اکنون پیگیر حقوق خود باشد، عنوان کرد: به جز بحث بیمه بیکاری که برای برقرار شدن آن یک ماه فرصت هست، در موارد دیگر گذشت زمان باعث نمی شود نتوان حقوق و مطالبات را پیگیری کرد و افراد از طریق شوراهای حل اختلاف می توانند پیگیر باشند.
او همچنین درباره بحث بازنشستگی گفت: کسانی که قصد دارند با سابقه بیمه پردازی کمتری بازنشسته شوند، اگر زن هستند در ۵۵ سالگی با ۲۰ سال سابقه و اگر مرد هستند در ۶۰ سالگی با این مقدار سابقه می توانند بازنشسته شوند.
این فعال کارگری همچنین در جواب سوالی درباره بیمه اختیاری گفت: بیمه اختیاری نسبت به بیمه اجباری محدودیت هایی دارد، ازجمله اینکه مشمول از کارافتادگی و بیمه بیکاری نمی شود.
او همچنین درباره سنوات پایان خدمت عنوان کرد: بر اساس قانون به ازای هر یک سال کار یک ماه سنوات در زمان قطع همکاری که می تواند زمان بازنشستگی باشد باید به افراد داده شود. با رواج قراردادهای موقت کار، کارفرمایان اقدام به تسویه سنوات بعد از پایان هر قرارداد می کنند، حال آنکه کارگران می توانند بر اساس حقوق پایه آخرین سال سنوات خود را مطالبه کنند.
باقری به یک مشکل اساسی در بازار کار ایران اشاره کرد و گفت: بحث قرادادهای موقت مشکلی جدی است. وقتی قانون می گوید درباره مشاغل با ماهیت موقت نمی توان ...

سرخط اخبار