برگزاری اولین نمایشگاه تکنولوژی های نوظهور ماهواره ای

خبرگزاری مهر شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی سیاسی فر دبیر کارگروه مدعوین خارجی در شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه گفت: برگزاری رویدادهایی با شکل اجلاس فناوری رسانه در حوزه های دیگر مثل صادرات، ایجاد شغل، کمک به تولید ملی و پیشرفت فناوری رسانه بسیار مفید خواهد بود.
مدیرکل فناوری فضایی و ماهواره ای رسانه ملی خبر داد: در این دوره از اجلاس برای اولین بار نمایشگاهی از فناوری های فضایی و ماهواره ای به منظور آشنایی مردم با تکنولوژی های نوظهور که فناوری ماهواره در جهان را دچار تحول کرده است، برگزار می شود.
وی در پایان گفت: وجود نمایشگاه هایی از این دست به آماده سازی کشور برای استفاده از فرصت ها در راستای مقابله با تهدیدات خارجی کمک می کند و گامی مثبت در این راستا تلقی می شود.

سرخط اخبار