آئین تجلیل از جهادگران حوزه سلامت و خادمیاران رزمایش مواسات با حضور خدام رضوی(ع) برگزار شد.
سرخط اخبار