نوآموزانی که در سال تحصیلی جدید به کلاس اول می روند باید تحت پوشش طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی قرار بگیرند.

به گزارش فارس، کرونا در کشورها، زندگی ها را تحت تأثیر قرار داده است و آموزش و حواشی آن از این تأثیر بی بهره نبوده است؛ مدارس از اول اسفند تعطیل شد و آموزش از طریق تلویزیون و فضای مجازی پیگیری شد. امتحانات هم به جز پایه های نهم و دوازدهم به صورت مجازی برگزار شد.
سال تحصیلی قرار است از پانزدهم شهریور آغاز شود و سناریوهای مختلف آموزشی هم متناسب با وضعیت قرمز، زرد و سفید شهرها و استان ها مطرح است اما یک اقدام وجود دارد که نمی توان مجازی برگزار کرد و باید حضوری باشد و آن هم سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان است.
اما این سنجش چیست و چرا باید اجرا شود؟ آیا در اجرای آن، ضرورت وجود دارد؛ در این گزارش به جزئیات طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و دلیل اجرای آن می پردازیم.
چرا طرح سنجش باید اجرا شود؟
اجرای طرح سنجش بر اساس قوانین فرادستی شامل مصوبه هیأت وزیران به شماره 17771.127472 مورخ نوزدهم اسفند سال ۱۳۷۵، اهداف و وظایف سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مطابق اساسنامه مصوبه مجلس شورای اسلامی و و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور جزء ۳ بند ه ماده ۱۹ اجرا می شود.
البته حرکت در راستای استانداردهای آموزشی بین المللی مبنی و تشخیص به موقع کودکان در معرض خطر جهت سازماندهی برنامه های آموزشی، جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی کشور از طریق تشخیص به موقع مشکلات کودکان و ارتقای وضعیت بهداشت، پیشگیری و شاخص های بهداشتی جامعه و در نتیجه حرکت در جهت توسعه و ترقی کشور از دیگر دلایل ضرورت اجرای طرح سنجش است.
اهداف برنامه سنجش
هدف از اجرای برنامه سنجش سلامت ...

سرخط اخبار