عملیات مروارید شامل دو قسمت که قسمت اول :هجوم و تسخیر اسکله های البکر و الامیه عراق در شمال غربی خلیج فارس و سپس انهدام این دو اسکله که تهاجم و انهدام بر عهده تکاوران و هوادریا نیروی دریایی ارتش و سپس ورود ناوچه پیکان به منطقه جهت پوشش دریایی. بخش دوم عملیات پاکسازی نیروی دریایی عراق در این منطقه خلیج فارس که با کمک شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای شکاری نیروی هوایی صورت می گرفت . نیروی هوایی علاوه بر ماموریت شکار ناوچه های عراقی پوشش هوایی منطقه عملیاتی مروارید را نیز بر عهده داشت.

اعتمادآنلاین| 
 

سرخط اخبار