تهران- ایرنا- تنها چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است. به نظر می رسد موضوع ایران در انتخابات آتی آمریکا یکی از موضوعات بحث برانگیز باشد کما اینکه نامزدهای دموکرات در موضع گیری های خود اشاراتی به آن داشته اند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که نوامبر ۲۰۲۰ برگزار می شود، باقی مانده است. دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری آمریکا حضور خود را در این انتخابات از مدت ها قبل اعلام کرده اما هنوز مشخص نیست از سوی دموکرات ها چه فردی مقابل او خواهد ایستاد.
می توان به جرات گفت تاکنون در تاریخ آمریکا هیچ گاه موضوع سیاست های این کشور در قبال ایران در رقابت های انتخاباتی به این میزان مطرح نبوده است. اقدامات دونالد تراپ زئیس جمهوری آمریکا از جمله خروج از برجام، اعمال تحریم های شدید اقتصادی و در واقع اعلام جنگ اقتصادی با ایران و ترور سردار قاسم سلیمانی باعث شده است مردم آمریکا نگران آغاز دخالت نظامی در ایران شوند و این نگرانی در مناظره های انتخاباتی هم مطرح شود.
از ۵ تیر ماه امسال و از آغاز رقابت های انتخاباتی آمریکا نام ایران در مواضع و اظهار نظر نامزدهای دموکرات مطرح بود. در نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای دموکرات آمریکا برای انتخابات درون حزبی در مورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی آمریکا و نیاز به اصلاح آن سخن گفتند اما از ایران نیز سخن به میان آمد.
نامزدهای شرکت کننده در نخستین مناظره انتخابات درون حزبی دموکرات در یکی از مهم ترین بخش های سخنان خود از سیاست های مهاجرتی دولت ترامپ و کنترل های شدید مرزی انتقاد کردند. آنها در مواضعی کمابیش شبیه به یکدیگر به انتقاد از سیاست های دولت فعلی آمریکا درباره ایران پرداختند. برخی از شرکت کنندگان تاکتیک های ترامپ در برابر ایران در بحبوحه تنش فزاینده میان دو کشور را خطرناک توصیف کردند.
تقریبا تمامی نامزدهای دموکرات خواستار پیوستن دوباره آمریکا به برجام ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار