ساع 24-حکم قصاص زن جوانی که به خاطر کینه از شوهرش با پاشیدن اسید در خواب او را به قتل رسانده بود، از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.

رسیدگی به این پرونده از 3 سال پیش با مرگ مرد جوانی در یکی از بیمارستان های جنوب تهران آغاز شد. وقتی همسر وی به عنوان تنها مظنون این پرونده بازداشت شد، ضمن اعتراف به اسیدپاشی گفت: من و شوهرم سال ها با هم اختلاف داشتیم و او بابت هر موضوعی مرا بشدت کتک می زد. حتی به پسرمان هم توجهی نمی کرد و ما را خیلی آزار می داد تا اینکه تصمیم گرفتم او را با اسید بسوزانم تا قدری متوجه رنجی که سال هاست به ما داده، بشود اما نمی خواستم او را بکشم.
پس از اظهارات صریح متهم و تکمیل تحقیقات، کیفرخواست علیه او صادر و پرونده اش به شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند و سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: شوهرم بسیار بداخلاق بود به هر بهانه ای مرا کتک می زد، اذیت می کرد و پول خورد و خوراک من و پسرم را نمی داد. بارها به او گفتم مراقب رفتارهایش باشد و مرا به جایی نرساند که بخواهم انتقام بگیرم اما او توجهی به حرف هایم نمی کرد.
روز قبل از حادثه با هم بحث کردیم و او تا جایی که می توانست، کتکم زد به حدی که همه بدنم درد گرفته بود. آنقدر از او کینه داشتم که نمی دانستم چگونه جواب کارهایش را بدهم. بالاخره تصمیم گرفتم تا او را با اسید بسوزانم. بنابراین شب حادثه وقتی او خوابید، بالای سرش رفتم و روی او اسید پاشیدم.
با توجه به درخواست قصاص اولیای دم، قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. اما رأی صادره مورد اعتراض متهم قرار گرفت و دیوان عالی کشور نیز به دلیل نقص در تحقیقات رأی صادره را نقض و پرونده را بازگرداند.
به این ترتیب پس از برطرف شدن نواقص پرونده و استعلام از پزشکی قانونی که علت مرگ را اسیدپاشی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار