آی اسپورت - یک. استقلال از دقیقه ی یک روی بازی تسلط داشت. آن ها برای دومین بار پیاپی در این فصل از آرایش ۲-۲-۲-۴ بهره بردند. در این آرایش، کریمی و ریگی جلوی چهار مدافع، اسماعیلی و رضاوند پشت سر دو مهاجم( قایدی و دیاباته) قرار می گیرند.
دو. استقلال از دیدار مقابل نفت آبادان به آرایش چهاردفاعه بازگشته است. از آن مسابقه به این سمت، آن ها در هر بازی پیشرفت داشته اند. ابتدا استحکام دفاعی استقلال به هنگام دفاع در عمق زمین خود( در مقابل نفت)، بعد ساخت بازی استقلال از عقب زمین( مقابل نساجی) و در نهایت ادامه ی پیشرفت در طراحی حملات و البته شکنندگی کم تر در ضد حملات( مقابل پارس)
سه. سپاهان با آرایش ۳-۳-۴ به میدان آمد. آن ها به هنگام دفاع در آرایش ۲-۴-۴ قرار می گرفتند( نورافکن به سمت چپ خط هافبک می رفت و محبی در کنار کی روش قرار می گرفت). سپاهان تنها با محبی و کی روش روی دو مدافع میانی استقلال فشار وارد می آورد و استقلال با اضافه کردن ریگی یا کریمی به دو دفاع وسط خود و ایجاد یک عرض سه نفره و داشتن برتری عددی، به راحتی ساخت حملات خود را انجام می داد.
چهار. اتفاق مشابه در خط دفاع سپاهان و با اضافه شدن کیانی به دو مدافع مرکزی زرد ها انجام می گرفت، با این تفاوت که تیم فرهاد گهگاهی با اسماعیلی به کیانی فشار وارد می کرد. هرگاه اسماعیلی هم در کنار قایدی و دیاباته به فشار وارد کردن روی آورد، نیازمند مجبور به بلندکردن توپ بود.
پنج. اخراج رضاوند در دقایق پایانی نیمه ی اول و اضافه شدن علی قربانی به خط حمله ی سپاهان و تغییر آرایش تیم قلعه نوعی به ۲-۲-۴
شش. تعویض درست دانشگر به جای قایدی، بازگشت استقلال به دفاع سه نفره. آبی ها برای ...

سرخط اخبار