بازار تاریخی سمنان در قلب این شهر، این روزها به واسطه اعمال محدودیت های هوشمند کرونایی سوت وکور شده است و دیگر خبری از هیاهوی همیشگی نیست. برخی اصناف که اقلام ضروری و موردنیاز مردم را توزیع می کنند، البته هنوز باز هستند؛ اما صاحبان عمده واحدهای صنفی بازار سمنان، مغازه های خود را بسته اند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار