آخرین وضعیت سدهای استان فارس/ 70 درصد حجم سد درودزن آبگیری شده است/ تاثیر مستقیم بارندگی های اخیر بر ورودی سدهای استان

ایلنا سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۷

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس ضمن تشریح آخرین وضعیت سدهای این استان گفت: حجم سد درودزن از نصف بالاتر آمده و 70 درصد حجم این سد آبگیری شده است.
حمیدرضا دهقانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در حال حاضر سد درودزن 770 میلیون متر مکعب آب دارد که ورودی آب 50 متر مکعب بر ثانیه است.
دهقانی افزود: درحال حاضر سد درودزن 658 میلیون متر مکعب حجم دارد که ورودی آن 67 مترمکعب بر ثانیه است.
وی با اشاره به ورودی دیگر سدهای استان ادامه داد: ورودی سد ملاصدرا موجودی 140 میلیون متر مکعب است که ورودی این سد 8 متر مکعب است و همچنین سد سیوند 10 میلیون متر مکعب و سد رودبال 64 میلیون متر مکعب آب دارد.
دهقانی بیان کرد: سد چشمه عاشق در بارندگی های اخیر ورودی خاصی نداشته و درحال حاضر 24 میلیون متر مکعب موجودی دارد و سد ایزدخواست 5/4 میلیون متر مکعب ورودی داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس با بیان اینکه قطعا بارندگی های اخیر تاثیر مستقیم بر ورودی سدهای استان داشته است، خاطرنشان کرد: ورودی آب در سدهای موثر استان 50 درصد اضافه شده است.
دهقانی با اشاره به اینکه ذخیره سازی خوبی در سدها صورت گرفته است، تصریح کرد: همچنین هر آبی که وارد سدها شده است هدر رفت نداشته چرا که خروجی نداشته ایم.