🎥خنجر خاطرات
🦋اگر قرار است شهید بشیم با لباس نو شهید بشیم ...
🎞بخشی از قسمت دوم ملازمان حرم فصل سوم(همسران) شهید مدافع حرم شهید مهدی حسینی -

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار