رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی گفت: خوراک نظام برنامه ریزی، داده های آماری دستگاه های دولتی، مردم و واحدهای تولیدی و اقتصادی است که برای جمع آوری این خوراک اقدامات میان مدت و بلندمدت را در دستور کار قرار داده ایم.

به گزارش خبرآنلاین از تبریز، داوود بهبودی در نشست خبری روز ملی آمار و برنامه ریزی اظهار کرد: نقش آمار در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه کشور و همچنین در ایجاد حکمرانی و شفافیت و دسترسی آزاد برای اطلاعات اهمیت قابل تاملی دارد.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در اجرای طرح های آماری ملی و استانی متعددی را به عهده دارد که در واقع آمار را مقدمه ای بر ادامه فعالیت های سازمان شناخته ایم.
بهبودی با اشاره به رویکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی یادآور شد: رویکرد نظام نوین آماری در کشور حرکت به سمت نظام آماری ثبتی مبنا است که مراجعات را به حداقل می رساند و عمدتا آمار به شکل ثبت در محل وقوع در داخل یک نظام به جریان می افتد.
وی ابراز کرد: اجرای طرح های آماری مثل شاخص قیمت، تورم، بیکاری، اشتغال، رشد اقتصادی، حساب های ملی و منطقه ای، هزینه_درآمد خانوار و سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، کشاورزی، عشایر و واحدهای تولیدی و صنعتی در مقاطع مختلف فعالیت دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: طراحی سامانه SDI (زیرساخت اطلاعات مکانی) فراتر از نظام آماری ثبتی مبنا نظام اطلاعات داده های مکانی است که در آینده ای نه چندان دور در استان به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: در نظام آماری به سمتی حرکت می کنیم که مفاهیمی مثل بیکاری، اشتغال، تورم و سایر داده ها تعریف مشخص و استانداردی داشته باشد لذا نظام آماری ثبتی مبنا امکان خطاهای انسانی و تعدد تفسیرها را به حداقل می رساند و وحدت اطلاعات خودبه خود اتفاق می افتد.
بهبودی افزود: خوراک نظام برنامه ریزی داده های آماری دستگاه های دولتی، مردم و واحدهای تولیدی و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار