در شرایط فعلی به نظر "جنجال درمانی" بهترین گزینه برای گریز از مسئولیت است و رادیکال شدن سخنان رئیس جمهور در این چارچوب قابل تحلیل است.

سرویس سیاست مشرق - ادبیات سخنان رئیس جمهور در ماه های اخیر به سمتی متمایل شده است که چالش های بسیاری را در فضای رسانه ای - سیاسی ایجاد کرده است. یک هفته پیش از حوادث آبانماه ایشان با حمله به قوه قضائیه عملکرد آن در برخورد با فساد را مورد انتقاد قرار دادند و آن را بیشتر یک تبلیغات رسانه ای دانستند تا فعالیت واقعی؛ در یک هفته اخیر نیز رئیس جمهور با دو اظهار نظر خود همان خط قبلی را در پیش گرفته است. نخست که در سخنانی خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای تمام مسببین سانحه هوایی شدند و در ادامه نیز به عنوان رئیس جمهور با متهم کردن شورای نگهبان به برخورد جناحی به رد صلاحیت ها اعتراض کردند.
بحران سازی و ایجاد تنش برای انحراف افکار عمومی، فرار از پاسخگوی، مظلوم نمایی، بقا در قدرت، مشغول ساختن مخالفین و دیگر موارد این چنینی، از روندهای معمول در دنیای سیاست است که نمونه های فراوانی را در جهان می توان یافت. اما سؤال این است که آقای روحانی در شرایط کنونی به کدام دلیل قصد تند کردن فضای سیاسی و ایجاد تنش را دارند؟ در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
۱- بسته شدن راه مذاکره با آمریکا
ایده اصلی دولت آقای روحانی از ابتدای شکل گیری تا امروز مذاکره و گرفتن امتیاز از طرف مقابل در برابر دادن امتیاز بوده است تا به قول خودشان سرمایه خارجی جذب گردد و با رفع تحریم ها اقتصاد رونق یابد. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ تا کنون اوضاع به حالت پیش از این مذاکرات بازگشت و رفته رفته تیم دولت و جناب رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند که نیازمند مذاکره مستقیم با آمریکا هستند که در برهه های مختلف پالس هایی از روحانی و دیگران دیده می شود.
در ماه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار