ساختار شغلی در پساکرونا چگونه خواهد بود؟

لوگوی ایرنا ایرنا . یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۱۸:۵۰
تهران - ایرنا - مجمع جهانی اقتصاد در یک گزارش آینده نگرانه به پیش بینی ساختار شغلی در دوران پساکرونا پرداخته و مشاغل و مهارت های آینده را ترسیم و سرعت تغییرات آن ها را بر اساس نظرسنجی از مدیران کسب وکارها و استراتژیست های منابع انسانی سنجیده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا،  براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد(World Economic Forum) همه گیری کرونا تاثیرات بسزایی را بر روی روندهای  شغلی در بلندمدت ایجاد کرده است که در ادامه به پنج نکته  اساسی از این تغییرات پرداخته می شود.
نیروی کار سریع تر از حد انتظار به سمت اتوماسیون پیش می رود و طبق تخمین ها طی پنج سال آینده، ۸۵ میلیون شغل از بین می رود. اتوماسیون، همزمان با رکود اقتصادی ناشی از کووید۱۹، اختلال مضاعفی را برای کارگران در اشتغال آن ها ایجاد کرده است. توسعه فنآوری و تکنولوژی ها توسط بنگاه ها، وظایف، مشاغل و مهارت های مورد نیاز را تا سال ۲۰۲۵ تغییر خواهد داد.
حدود ۴۳ درصد از مشاغل مورد بررسی نشان می دهند که به دلیل توسعه  فنآوری، قصد دارند نیروی کار خود را کاهش دهند، ۴۱ درصد قصد دارند استفاده از پیمان کاران خود را برای کارهای تخصصی گسترش دهند.  البته ۳۴ درصد قصد دارند به عنوان یک نتیجه از توسعه  فنآوری، نیروی کار خود را گسترش دهند. پنج سال دیگر، کارفرمایان کارها را تقریباً به طور مساوی بین انسان ها و ماشین ها تقسیم می کنند.
انقلاب ربات ها، ۹۷ میلیون شغل جدید را ایجاد خواهد کرد. با تحول اقتصاد و بازارهای کار، نقش های جدیدی در اقتصاد در زمینه های فنآوری (مانند هوش مصنوعی) و مشاغل تولید محتوا (مانند مدیریت رسانه های اجتماعی و نوشتن محتوا) ظاهر می شوند. مشاغل نوظهور نشان دهنده تقاضای بیشتر برای مشاغل اقتصاد سبز برای نمونه مشاغل مرتبط با اقتصاد داده و هوش مصنوعی، مشاغل جدید در مهندسی، رایانش ابری و توسعه محصول و در زمینه  بازاریابی، فروش و تولید محتو است.  
در سال ۲۰۲۵، تفکر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار