شاخص دولت؛ شاخص ملت. این روزها پشت سر نماگرهای اصلی بازار حرف و حدیث زیاد است. واگرایی دو نماگر اصلی بازار سهام و سبقت شاخص کل به عنوان نماینده گروه های بزرگ و عمدتا کامودیتی محور از شاخص هم وزن به عنوان نماینده گروه های کوچک عامل اصلی زمزمه این روزهای فعالان بازار سهام است.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز ، در این میان برخی فعالان بازار این اختلاف بازده را نتیجه حمایت های دولتی می دانند. اما بررسی ها نشان می دهد؛ با عقب بردن نقطه پایه محاسبه رشد به ابتدای سال ۹۷ میزان بازده شاخص هم وزن به مراتب از شاخص کل بیشتر است. دلیل اصلی رشد بزرگان در سال ۹۹ چیست؟ چرا کوچک ترها از قافله رشد بازمانده اند؟
سفته بازی کساد شد؟
از نظر فعالان و سهامداران بورس، شاخص کل که متاثر از وضعیت سهام شرکت های بزرگ بازار است به «شاخص دولت» و «شاخص کل هم وزن» که وضعیت دقیق تری از منفی یا مثبت بودن کلیت بازار نشان می دهد، به «شاخص ملت» معروف شده اند. شاخص کل از ابتدای سال ۹۹ تاکنون رشدی نزدیک به ۲۶۰ درصد را ثبت کرده است. اما نماگر هم وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد در این برهه زمانی به رشد ۱۷۲ درصدی بسنده کرده است.
برخی حمایت دولت از سهام شرکت های بزرگ را که اغلب در پرتفوی (سبد) سهام عدالت و البته صندوق های ETF نیز جاگرفته اند دلیل اصلی سبقت شاخص کل قلمداد می کنند. جایی که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بازار در روزهای سپری شده از امسال با رشد ۳۶۱ درصدی مواجه شده است.
این موضوع بعد از آن داغ شد که برخی گروه های تلگرامی رشد شاخص کل را ناشی از حمایت تصنعی دولت از چند سهم بزرگ بازار خواندند و این گونه برداشت کردند که عملکرد سهامداران دولتی در این سهام باعث ارزنده جلوه دادن برخی سهم ها و در مقابل تحمیل فشار عرضه در دیگر نمادها شد. اما اگر نیم نگاهی به نماگرهای اصلی بازار در سال های اخیر بیندازیم سبقت محسوس شاخص هم وزن از شاخص کل نمایان است.
در آن سال ها بسیاری از سهام شرکت های کوچک بازار که البته از ارزندگی چندانی نیز ...

سرخط اخبار