«فرهنگ و کرونا»؛ نگاهی به چالش‌های فرهنگ ایرانی در بحران کرونا

لوگوی ایرنا ایرنا . یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۸:۳۴
تهران- ایرنا- کتاب «فرهنگ و کرونا؛ چالش های فرهنگ ایرانی در بحران کرونا» به قلم جبار رحمانی که به تازگی به بازار کتاب روانه شده، تحلیل هایی انسان شناختی از چالش هایی که فرهنگ ایرانی در دوران شیوع ویروس کرونا با آن مواجهه شده است را به تصویر می کشد.

فرهنگ نقشی اساسی در سرنوشت حال و آینده هر جامعه انسانی دارد؛ چرا که فرهنگ در معنای عام تمامی جنبه های مادی و غیرمادی زندگی انسان را در برمی گیرد، رفتارها را سامان می بخشد، ارزش ها را تولید و بازتولید و هنجارها را تدوین می کند و ابزارهای این رفتاها را برای انسان ها فراهم یا حذف می سازد.
ویروس کرونا به دلیل پیچیدگی هایی که در ماهیت پزشکی و سلامت داشت شاید یکی از متفاوت ترین بلایا و مواجهه های انسانی در طول قرون گذشته بود؛ ویروسی که چنان عمیق بر زندگی اثر گذاشت و بر آن چیره گشت که حتی در اصطلاح بافرهنگ ترین جوامع را به رفتارهایی با فرسنگ ها فاصله از فرهنگ واداشت. موضوعی که در ذات خود تفکربرانگیز و پرچالش است.
علاوه بر ماهیت ناشناخته این ویروس و جنبه واکنشی که آدم ها و جوامع (به ویژه در ابتدای شیوع) را به پاسخ واداشت، فاصله گرفتن بیش از بیش انسان ها از رفتارها و آیین های فرهنگی (که با گذشت زمان بیشتر از سوی نهادهای قانون گذار بر آن تاکید شد؛ موضوعاتی چون عدم برقراری روابط اجتماعی و عدم برگزاری مراسم ختم و ...) شرایط جدید و سختی را به زندگی انسانی و اجتماعی تحمیل کرد.
یکی از مهمترین کارهایی که استادان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی در چنین شرایطی انجام می دهند (همچنان که در کشور ما نیز صورت گرفته و کتاب حاضر نمونه ای از آن است) توصیف دقیق شرایط موجود به دو دلیل اساسی است: انباشت اطلاعات در این برهه زمانی خاص از منظر اهمیت تاریخی و شناخت وضعیت موجود و رسیدن به مرحله بعد از توصیف یعنی تحلیل.
کتاب فرهنگ و کرونا؛ چالش های فرهنگ ایرانی در بحران کرونا که به تازگی از سوی انتشارات انسان شناسی به انتشار درآمده تلاشی است در راستای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار