صابئین مندایی پیروان حضرت یحیی(ع) هستند که در شهرهایی زندگی می کنند که دارای آب های جاری است تا بتوانند اعمال دینی خود شامل غسل تعمید را انجام دهند. جمعیت زیادی از منداییان در اهواز زندگی می کنند و امروز مراسم غسل تعمید آنها برای آغاز سال نو در کنار رودخانه کارون برگزار شد. این عید در ماه «دولا» آغاز می شود که مصادف با پایان تیر ماه است و بر اساس اعتقاد پیروان آیین مندائی سال نو همزمان با خلقت حضرت آدم(ع) است. پیروان آیین مندائی ۲ روز آغازین سال نو خود را «دهوا ربّا» به معنی عید بزرگ می نامند. صابئین قبل از عید بزرگ به نظافت خانه های خود می پردازند و برخی از آن ها دو روز قبل از عید (مصادف با ۲۷ تیر) مراسم غسل تعمید را در ساحل شرقی کارون انجام می دهند و بعد از آن اعتکاف ۳۶ ساعته خود را آغاز می کنند. امسال بخاطر شرایط بیماری کرونا غسل تعمید انجام نشد و منداییان در کنار رودخانه به عبادت پرداختند .
سرخط اخبار