جلسه بازنگری در کتب درسی مقطع اول و دوم متوسطه مبتنی برمعارف اسلامی بر سه محور مکتب مقاومت،اسناد لانه جاسوسی و تاریخ معاصر با حضور محمدحسین رجبی دوانی پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار