تا 1404 با فرزند ارشد آیتالله؟ / کارگزارانیها یک روز پس از پیروزی جو بایدن بار دیگر از کاندیداتوری محسن هاشمی میگویند

لوگوی اعتماد آنلاین اعتماد آنلاین . دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ساعت ۹:۳۰

اعتمادآنلاین|کارگزاران سازندگی قطعا در انتخابات ریاستجمهوری سال 1400 شرکت میکند. این خلاصه پیامی است که تاکنون از این حزب اصلاحطلب مخابره شده است. اعضای این حزب تاکید دارند که نمیخواهند از انتخابات فاصله بگیرند و هر بار هم یادآوری میکنند که اگر اصلاحطلبان انتخابات را تحریم کنند، آنها همراهشان نخواهند بود. تا این جای کار حامیان هاشمیرفسنجانی تنها حزبی از اصلاحطلبان هستند که تکلیفشان را برای انتخابات 1400 به این صراحت روشن کردهاند. اما به نظر میرسد که خواسته انتخاباتی کارگزاران بیش از یک مشارکت ساده در خرداد 1400 است و آنها در عین حال میخواهند کاندیدایی را به میدان رقابت بفرستند. البته تنها کسی که تاکنون رسما درباره آن صحبت شده، محسن هاشمیرفسنجانی، رییس فعلی شورای شهر تهران است و جالب آنکه او نیز درحالی صراحتا گفته تمایلی به کاندیداتوری برای ریاستجمهوری ندارد که خود رییس کمیته انتخابات این حزب در آستانه انتخابات ریاستجمهوری پیشروست. هر چند حالا برخی ناظران با رصد بعضی شواهد و قرائن از این میگویند که با پیروزی بایدن در امریکا شاید نگاه فرزند ارشد آیتالله هاشمی نیز تغییر کند.
همین دیروز و کمتر از 24 ساعت پس از اعلام پیروزی بایدن بود که سیدمحمود علیزادهطباطبایی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اعلام کرد:«اگر گروههای دیگر اصلاحطلب بخواهند انتخابات را تحریم کنند، کارگزاران تبعیت نمیکند.» علیزاده که با برنا به گفتوگو نشسته بود درحالی این سخنان را مطرح میکند که هنوز هیچ یک از چهرههای اصلاحطلب موضعگیری روشنی درباره انتخابات سال آینده نداشتهاند؛ ضمن اینکه بررسی دقیق موضعگیریها هم نشان میدهد که این جریان سیاسی بیش از هر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار