اندی رابرتسون که در تیم کلوپ به یکی از ستاره های اصلی لیورپول بدل شده در خانه تمرین سانتر و ضربه آزاد می کند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار