جان دوباره با تزریق اعتبار به پروژه های نیمه تمام کهگیلویه

بسیج نیوز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۶

یکی از اولویت های اساسی دولت، تکمیل پروژه های نیمه تمام و حیاتی مورد مطالبه مردم است.
طرح های مهم شهرستان کهگیلویه این روز ها با وجود شرایط نامناسب اقتصادی، اما جانی دوباره گرفتند و با تکمیل و راه اندازی این طرح ها در آینده شاهد اشتغالزایی و رونق تولید در دیار بلاد شاپور خواهیم بود.