سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی با اشاره به دلایل حذف انتگرال از کتاب های درسی گفت: تمرکز کتاب ریاضی بر فرمول ها نیست. سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی با اشاره به دلایل حذف انتگرال از کتاب های درسی گفت: تمرکز کتاب ریاضی بر فرمول ها نیست.

محمدرضا سید صالحی درباره حذف انتگرال از مفاهیم کتاب های درسی دانش آموزان اظهار کرد: حذف و اضافه کردن مفاهیم به کتاب های درسی مبنایی دارد و مفاهیم بدون مبنا و با این استدلال که، چون در گذشته وجود داشتند، در کتاب های درسی باقی نمی ماند.
وی افزود: باید بررسی کنیم مفاهیم چه هدفی دارد و این اهداف در برنامه درسی مشخص است، در گزینش مفاهیم برای کتاب های درسی چشم ما باید به اهدافی باشد که تعریف کردیم مثلاً چرا دانش آموزان ریاضی می خوانند و کدام مفاهیم ما را بهتر به اهداف می رساند؛ معیار اصلی رویکردها، شایستگی ها و اهداف برنامه درسی ملی است.
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات و فنی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: به هر ترتیب به آموزش عالی و مفاهیم مهم آنجا نیز نگاه داریم، اما این بدین معنا نیست هر مفهومی که در دانشگاه وجود دارد باید در مدارس هم بیاید.
صالحی ادامه داد: در ارتباط با موضوع حذف و اضافه شدن برخی مفاهیم به محتوای کتاب های درسی ریاضی، مبنای این تغییرات شایستگی ها و رویکرد های حاکم بر برنامه درسی است بنابراین با اینکه یکی از معیار های تعیین محتوای کتاب های درسی متناسب بودن آن با اهداف رشته های دانشگاهی است، اما این تنها معیار موجود نیست و طبیعتاً اهداف مدنظر برنامه درسی مدرسه ای بر اهداف آموزش عالی اولویت دارد.
مفهوم انتگرال به طور کامل در سرفصل های آموزشی عالی قرار دارد
وی افزود: مشخصاً در مورد مفهوم انتگرال لازم به ذکر است که این مفهوم یکی از مفاهیمی است که به طور کامل در فصل های آموزش عالی قرار دارد و اساتید دانشگاه به این دلیل که دانشجویان از دوران مدرسه با مفهوم انتگرال آشنایی دارند، سرفصل آموزشی را به طور ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار