حزب سوسیال دموکرات ملی قزاقستان در نشست اخیر با اکثریت آراء انتخابات آتی پارلمانی و شوراهای محلی این کشور را تحریم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، حزب سوسیال دموکرات ملی قزاقستان در جریان شانزدهمین کنگره این حزب از تحریم انتخابات آتی پارلمانی و شوراهای محلی از سوی این حزب خبر داد.
پیشنهاد اعلام تحریم انتخابات آتی پارلمانی و شورای محلی توسط «اسخت رحیم ژان اف» رئیس حزب سوسیال دموکرات ملی قزاقستان در جریان شانزدهمین کنگره این حزب مطرح شد و از سوی اکثر اعضا (32 نفر از بین 40 تن) حمایت شد.
بنابر سخنان رحیم ژان اف، با حضور مخالفان در انتخابات به عنوان بازیگر نقش ثانویه شرکت می کنند و درصد مشارکت مردم را افزایش می دهند.
وی گفت: نتیجه انتخابات در سطوح بالایی، از پیش آماده می شود و مقامات برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات آتی پارلمانی به مشارکت ما نیاز دارند.
رحیم ژان اف با بیان این که حزب سوسیال دموکرات ملی نباید به ابزاری در دست مقامات تبدیل شود، گفت: ما نگرش خود را نسبت به وضعیت فعلی کشور نشان خواهیم داد و تحریم انتخابات اعتراض اصلی علیه شرایط موجود است.
«ویکتور کالگین» عضو حزب سوسیال دموکرات ملی قزاقستان ضمن حمایت از تحریم انتخابات خاطرنشان کرد حزب مذکور مجبور است مبلغ بسیاری برای هر یک از کاندیداها پرداخت کند، در حالی که بعید است اجازه دهند بیش از 2 درصد آراء را به دست آوریم.
اعضا همچنین از پیشنهاد رئیس حزب برای تدوین برنامه جدید حزبی و اصلاحات در آیین نامه حمایت کردند.
رئیس حزب سوسیال دموکرات ملی قزاقستان همچنین پیشنهاد کرد که موضوع عدم شرکت ناظران این حزب در روند انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی بررسی شود.
حزب سوسیال دموکرات ملی قزاقستان که خود را حزب مخالف می داند در انتخابات پارلمانی سال 2016 میلادی نتوانست از مرز 7 درصد عبور ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار