فریب افکار عمومی با استفاده از تاکتیکهای تکراری که حالا رسانه های امریکایی هم قلابی بودن آنها را برملا می کنند.
سرخط اخبار