نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی از تلفات جانی نداشتن حمله تروریستی به خودروی سپاه خبر داد. نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی از تلفات جانی نداشتن حمله تروریستی به خودروی سپاه خبر داد.

نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: حمله تروریستی گروهک تروریستی جیش الظلم هنگام عبور دو خودرو نیرو های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفته، اما تلفات جانی نداشته است.
حمله تروریستی به خودروی سپاه تلفات جانی نداشت
فداحسین مالکی اظهار کرد: حمله تروریستی به خودروی سپاه تلفات جانی نداشت.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: این حمله از سوی گروهک تروریستی جیش الظلم هنگام عبور دو خودرو نیرو های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفته، اما تلفات جانی نداشته است.
وی ادامه داد: دو بمب کنار جاده ای کار گذاشته شده بود که یکی از آن ها هنگام عبور دو خودروی حامل نیرو های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منفجر می شود.
تکذیب اسارت نیرو های سپاه در این حمله تروریستی
به لطف خداوند این حمله تروریستی تلفات جانی نداشته و تنها فرمانده سپاه منطقه دچار جراحاتی شده است.
نماینده زاهدان شایعه اسارت تعدادی از نیرو های سپاه در این حمله تروریستی را رد کرد.

عناوین مهم خبری