در مرحله دوم پویش «ایران همدل» امروز ۱۰ هزار بسته کمک معیشتی میان آسیب دیدگان از کرونا در استان کرمانشاه توزیع شد. این بسته ها به همت بنیاد مستضعفان تهیه و توسط شبکه مردمی انفاق میان نیازمندان و آسیب دیگان از کرونا توزیع شد. شهبازی مدیر شبکه مردمی انفاق ارزش هر بسته کمک معیشتی را ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در مرحله اول پویش نیز ۷ هزار بسته معیشتی میان آسیب دیدگان کرونا در کرمانشاه توزیع شد.
سرخط اخبار