نشست خبری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت صبح امروز با حضور محمد شکرچی زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فعالان بخش خصوصی و جمع کثیری از خبرنگاران و ارباب جراید در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این نشست با اشاره به این موضوع که یکی از وظایف مهم مرکز تحقیقات فراهم آوردن زمینه برای توسعه فناوری ها و توسعه صنعت ساخت در کشور است، گفت: این مهم هم از طریق تدوین ضوابط، مقررات و آیین نامه ها و هم از طریق صدور گواهینامه فنی برای محصولات ساختمانی و همچنین برگزاری نشست های تخصصی میسر می شود. در سال های اخیر فعالان این صنعت توانسته اند توانمندی های خوبی در عرصه فناوری های نوین ساختمانی کسب کنند.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: عموما صنعت ساخت در کشور توسط بخش خصوصی دنبال می شود و در این بین دولت نقش سیاستگذار و تسهیلگر را دارد که در این زمینه نیز در صدد هستیم تا فعالیت بخش خصوصی را در صنعت ساخت تقویت کنیم.
شکرچی زاده با اشاره به اینکه اولین نمایشگاه صنعت ساخت نتایج خوبی به همراه داشت و زمینه را فراهم کرد تا فعالان صنعت ساخت، توانمندی های خود را ارائه کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر همگرایی مناسبی بین دولت و بخش خصوصی در زمینه صنعت ساخت فراهم شده است.
وی با اشاره به اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: باید در راستای توسعه این توانمندی ها دیدگاه خود را فراتر از داخل ارتقا داده و به منطقه و حتی فرامنطقه نیز این توانمندی ها را صادر کنیم.
شکرچی زاده یادآور شد: متأسفانه به نحو مناسبی از ظرفیت های ما در صدور خدمات فنی و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار