کرمانشاه-دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در جلسه با تعدادی از مدیران ادارات و ارگان های دولتی خدمات رسان بر پیگیری مطالبات عمومی و مورد اهمیت قرار دادن اموال دولتی همتراز با اموال شخصی تأکید کرد.

به گزارش قدس آنلاین ،دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در جلسه با تعدادی از مدیران ادارات و ارگان های دولتی خدمات رسان بر پیگیری مطالبات عمومی و مورد اهمیت قرار دادن اموال دولتی همتراز با اموال شخصی تأکید کرد.
محمدحسین صادقی اظهار کرد: در برخورد با جرایم مربوط به این حوزه ها باید از سازوکارهای غیر کیفری بهره برد؛ لذا واقعیت این است که برخورد قهرآمیز راه علاج نیست و صرفاً بر حجم ورودی های دستگاه قضا می افزاید.
وی افزود:باید رویکرد را در پیشگیری و برخورد مبتنی بر استفاده از دیگر ظرفیت ها نظیر شهرداری ها، شوراها، دهیاری ها، البته همچنان با بهره گیری از حربه قضا به عنوان آخرین راه حل، ترسیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: اولویت دستگاه قضایی کنترل پرونده های ورودی است که از حجم چنین شکوائیه هایی کاسته شود و فضای زمانی و مکانی جهت رسیدگی به پرونده های کلان و مهم گسترش یابد.

سرخط اخبار