کارهای فرهنگی در قالب هنر بیان و ترویج شود

دریافت خبر : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۳
معاون فرهنگی دانشگاه لرستان گفت: کارهای فرهنگی در قالب هنر بیان و ترویج شود.

دکتر حسین فلاحی اصل در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه در دانشگاه کارهای فرهنگی امری درونی(عقیده، اخلاق، مطالبات مبتنی بر اخلاق، انسانی، عقیده) هستند، اظهار کرد: بهترین ابزاری که بخواهیم اینها را پر رنگ کنیم هنر است.
وی اضافه کرد: هنر شامل نقاشی، شعر، موسیقی، نمایش و تئاتر، قصه، فیلم و عکس است که می توانند امور درونی و فرهنگی را پررنگ کنند اموری ماورایی هستند.
معاون فرهنگی دانشگاه لرستان بیان کرد: علاوه بر ارائه درست و صحیح مبانی، مساله گفت وگو (مناظره، مشاجره) به نحو صحیح و اخلاقی و بهداشتی بیان شود به طوریکه دروغ و تهمت و آمار غیرواقعی در آن نباشد و به جای مواجهه های غیراخلاقی، اندیشه ها با هم روبرو شوند.
فلاحی اصل با اشاره به اینکه هر اندیشه ای فربه باشد می ماند، افزود: چنانچه گفت وگو و گفتمان با حفظ حرمت و اخلاق انجام شود، روشنگری ایجاد می شود؛ چرا که در مواجهه منطق ها، ضعف ها و کاستی ها و قوت ها خود را نشان می دهند اما این مقدمه می خواهد، اهداف در گفت وگو منجر به دست یافتن به حقیقت باشد نه پیروزی بر شخصی، اما اگر در گفت وگو دنبال خصم و مسائل غیراخلاقی و مچ گیری و ...

[ مشاهده متن کامل کارهای فرهنگی در قالب هنر بیان و ترویج شود ایسنا ]