امروز قیمت میلگرد افزایش جزئی را تجربه کرده است اما نرخ خاموت کاهش جزیی را تجربه کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
باشگاه خبرنگاران: تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 1,130,000 هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 1,370,000 هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 1,500,000 هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,690,000 هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 2,230,000 هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 2,240,000 هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 2,490,000 هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 3,180,000 هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 4,110,000
میلگرد نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) هر کیلو میلگرد 6.
5 کلاف 4.5 6,800 هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 6,600 هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 6,400 هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 6,400 هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 6,500 هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 6,500 هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 6,500 هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 6,500 هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 6,500 هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 6,500 هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 6,500 هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 6,650
پروفیل نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت تومان هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 9,800 هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 9,900 هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 9,900 هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 9,900 هر کیلو قوطی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار