علیرضا دلبریان راوی دفاع مقدس گفت:قطعاً مسؤولی که از مقاومت اقتصادی و صرفه جویی و عدم اسراف سخن می گوید نباید خودروی میلیاردی داشته باشد یا بر سر سفره چرب و رنگین بنشیند. تحقق نوع دوستی و ایثار با حرف نمی شود، عمل باید باشد همانگونه که در جبهه ها بود.

قدس آنلاین : علیرضا دلبریان ساکن مشهد مقدس و از راویان دفاع مقدس است که از سال ۶۱ تا پایان دفاع مقدس در جبهه های جنوب کشور حضور فعال و مستمری داشته است و از سال ۸۴ به بعد به عنوان راوی دفاع مقدس با انتشار کتابهای روایت دلبری و حماسه یاسین صحنه هایی از ایثار و فداکاری جبهه های جنگ را بیان کرده است. مصاحبه پیش رو بررسی چرایی عملگرایی جوانان رزمنده و بی توجهی به انتشار روایت های جانانه دفاع مقدس است.
علت عدم تبیین آموزه های مهم دفاع مقدس در جامعه از نظر شما چیست؟
متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم دفاع مقدس را به صورت حقیقی به تصویر بکشیم؛ هر چند نمی توان مغز وجودی ایثارگریهای دفاع مقدس را به نمایش گذاشت اما آنچه تا کنون از دفاع مقدس بیان شده تنها به تصویر کشیدن رزمندگان اسلام در پشت خاکریزها و سنگرها و نشان دادن چند تیر و تفنگ است در حالی که جبهه های حق علیه باطل زندگی و دانشگاه انسان سازی بود. جوانی که دوره ضعف و تکرار خطاهاست در جبهه تبدیل به دوره ای سازنده می شد که مرد عمل از دل آن بیرون میزد؛ درس های جبهه به قدری کارساز بود که موجب درخشش جوانان ما را در میدانهای خطر شده بود.اگر امروز سستی وضعفی در جامعه دیده می شود ناشی از فقدان ایمان جوانان نیست؛ بلکه جوانان دنباله رو بزرگانی هستند که اهل عملند نه حرف و سخن بی فایده! رفتار ما جوانان را تحت تاثیر قرار می دهد نه گفتار ما!
یعنی عامل بودن مدیران وفرماندهان وقت در دوران دفاع مقدس یکی از موارد مهم تبلور فداکاری و ایثار در رزمندگان بوده است؟
بله همینطور است. فرماندهی که هیچ یک از کارهایش را به گردن دیگران نمی انداخت و نه تنها فعالیت های روزانه اش را خودش انجام می داد، بلکه به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار