برای اولین بار در کشور طراحی نسوز بدنه کوره­ بلند توسط متخصصین و کارشناسان مدیریت نسوز در شرکت ذوب آهن اصفهان انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان، مهدی نصیری دستیابی به دانش فنی طراحی نسوز کوره های بلند را یک دستاورد بزرگ برای این شرکت دانست و اظهار کرد: برای اولین بار در کشور طراحی نسوز بدنه کوره­ بلند به همت متخصصین و کارشناسان مدیریت نسوز در شرکت ذوب آهن اصفهان انجام گرفت، این تغییر طرح که پس از تغییر طرح خنک کننده های بدنه کوره ­بلند انجام گرفت، نشان از توان بالای فنی و به ­روز در مجموعه کارشناسی شرکت است که می تواند نویدبخش روزهای روشنی برای شرکت باشد.
مدیر نسوز شرکت ذوب آهن با اشاره به تاثیر این شرکت به عنوان یکی از مهم ترین صنایع مادر کشور و همچنین اهمیت ایجاد اشتغال، بومی سازی و حمایت از صنایع وابسته که همواره یکی از اهداف اساسی شرکت می باشد، اضافه کرد: این اقدام مهم در ذوب آهن اصفهان، ایجاد خودباوری در دیگر صنایع وابسته را در پی داشت و برای اولین بار تولید نسوز بدنه کوره ­بلند نیز توسط شرکت های داخلی به صورت کاملاً بومی انجام شد.
وی افزود: پس از ارزیابی و مذاکره با تولیدکنندگان داخلی با توجه به تجربیات گذشته، شرکت نسوز ایران برای تولید آجرهای بدنه کوره­ بلند اعلام آمادگی کرد که با پشتیبانی و راهنمایی کارشناسان ذوب آهن اصفهان موفق به تولید آجرهای بدنه کوره­ بلند شد.
نصیری با اشاره به موارد فوق مهم ترین وظیفه مدیران را ایجاد فضای امن و اعتماد به نیروهای جوان، انتقال دانش و تجربیات فنی، حمایت فکری و پشتیبانی در لحظات سخت دانست تا اعتماد به نفس لازم برای اقدامات بزرگ در مجموعه ایجاد شود.
مدیر نسوز شرکت ذوب آهن این دستاورد مهم را حاصل کاشت بذر اعتماد در این مدیریت در سال های گذشته دانست ...

عناوین مهم خبری