مسابقات کشتی لوچو

خبرگزاری مهر شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۳

کشتی پهلوانی لوچو، از ورزش های پهلوانی و سنتی استان مازندران است و هرساله مسابقات کشتی سنتی لوچو برای شناسایی پهلوان ترین فرد هر منطقه اجرا می شود.
این مسابقات با حمایت های مردمی و در روستاهای مختلف استان مازندران برگزار می شود و نفرات برتر جوایز نقدی دریافت می کنند. مسابقه روستای حاجی شیخ موسی با چند دهه قدمت در سه رده تنگله (کم سن) و بزرگسال و سرپهلوانی در روستای حاجی شیخ موسی برگزار می شود.
قابل ذکر است برگزارکنندگان مسابقه بیشتر پیشکسوتان، ریش سپیدان و پهلوانان قدیمی اند که زمان و مکان مسابقه را تعیین و پهلوانان را دعوت می کنند.

سرخط اخبار