استمهال اقساط تسهیلات قرض الحسنه بانک رسالت از طریق سایت انجام می شود.

به گزارش خبرنگار اخباربانک ، بر اساس اعلام بانک مرکزی کسانی که وام قرض الحسنه دریافت کرده اند می توانند اقساط خود را برای مدت سه ماه عقب بیاندازند.
به عبارت دیگر کسانیکه وام قرض الحسنه دریافت کردند در مدت سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت نیاز به پرداخت اقساط ندارند.
برای سه ماهه مذکور بانک ها و موسسات اعتباری نباید هیچگونه وجه التزام تاخیر در پرداخت اقساط را از مشتری مطالبه و دریافت کنند.
بانک های قرض الحسنه از جمله مهر ایران و رسالت از جمله بانک هایی هستند که با توجه به اینکه همه پرداخت های تسهیلات به صورت قرض الحسنه است در مورد توجه قرار گرفته اند.
بانک قرض الحسنه رسالت در راستای اجرای دستور بانک مرکزی از مشتریان خواسته برای استمهال اقساط وام دریافتی خود درخواست خود را از طریق سایت اینترنتی این بانک ارائه نمایند.
مشتریان این بانک می توانند بدون مراجعه به شعبه درخواست استمهال خود را در قسمت پیشخوان اینترنت بانک رسالت ثبت و اقساط خود را برای مدت سه ماه پرداخت نکنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار